FTP://92.254.54.196

inlog: ftpuser
wachtwoord: ftpuser

bij problemen: Tel: 020 - 6246250

Aanleveren van bestanden: Een snelle manier van werken is de High Resolution PDF.

-Kleur:

Geen RGB-kleuren gebruiken in de opmaak.

-Steunkleuren:

Indien u steunkleuren gebruikt, gebruik dan geen cv, cvu en cvc door elkaar, dit worden namelijk aparte films. Het is handig om ter controle een kleurgescheiden print te maken zodat u kunt zien hoeveel scheidingen er worden gemaakt.

-Naamgeving illustraties:

Gebruik een korte naamgeving en geen spaties en/of vreemde tekens.

-Afloop/Bleed:

Items die van de bladspiegel moeten aflopen graag minimaal 3 mm laten aflopen.

-Beeldmateriaal/scans:

De resolutie moet bij een 100% plaatsing voor drukwerk 300 dpi zijn en voor printwerk 200 dpi. Indien u een High Resolution PDF aanlevert moet u alles in CMYK of steunkleuren aanleveren.